نیروی خدماتی املاک از ۹ صب تا ۱ ظهر از۳/۳۰تا ۲۱

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خدماتی اقا با ظاهری اراسته و مرتب
برای خدمات املاک از ۹ صبح تا ۱ظهر از ۳/۳۰ تا ۹
جمعه ها تعطیل
با پول چایی
نظافت بسیار بسیار بسیار برای ما مهم است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی