نیروی خدماتی خانم جهت کار در سالن زیبایی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سالن زیبایی مهگل واقع در خیابان پنجم نیروهوایی جهت تکمیل کادر خود به نیروی خدماتی خانم جهت نظافت سالن دعوت به همکاری مینماید. سالن خلوت و بسیار محیط آروم و کار سبک دارد. ساعت کاری ۱۰ تا ۷ با حقوق ۳/۲۰۰ در صورت پاره وقت و توافقی (حقوق و ساعت کار توافقی)هم نیرو میپذیریم.نیروی-خدماتی-خانم-جهت-کار-در-سالن-زیبایی–62e90c89214b36001c2e3350

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی