نیروی خدماتی خانم یا اقا تمام وقت با بیمه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نیروی خدماتی خانم یا اقا جهت امور پذیرایی و نظافت در یک شرکت خصوصی استخدام میگردد محل کار ولنجک ساعت کاری 8 صبح تا 18 بعدازظهر ارسال مشخصات از طریق شماره تماس ثابت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خدماتی خانم یا اقا تمام وقت با بیمه – استخدام فوری” به ما بگویید