نیروی خدماتی شیفت عصر نظافت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه ۳ت یک نیروی خدماتی شیفت عصر با ساعت کاری ۱۵ تا ۲۲ شب با شرایط ذیل استخدام میکند:

٭جوان و باانرژی

٭وقت شناس ،منظم و مسئولیت پذیر

٭نظافت شرکت(آشنایی کامل به خدمات)

٭پذیرایی از همکاران و مهمانان

شماره تماس:خانم ابراهیمی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خدماتی شیفت عصر نظافت – استخدام فوری” به ما بگویید