نیروی ساده و ظرفشور خانم یا آقا جهت رستوران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خانم و آقا جهت کار در آشپزخانه رستوران ایتالیایی نیازمندیم.قسمتهای مورد نیاز (سالاد زن .وسط کار .خدمات و نظافت.)افراد تمیز و مسیولیت پذیر در الویت هستن.فول تایم یا پاره وقت شیفت شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی