نیروی کارخانم یا آقا جهت کاردرکارگاه طلاسازی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی کارخانم یا آقا بدون سابقه کار
محدوده کارگاه بازار
ساعت کاری خانم نیمه وقت ۹صبح الی ۱۵
ساعت کاری آقا تمام وقت
جای خواب نداریم
به علت مشغله کاری پیام پاسخگو نیستم فقط تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی