شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیروی کار در برگرشاپ ۱۳۵۸ نیازمندیم کارگر نیمه ماهر یا ماهر اشپزخانه تمام وقت کانتر کار اقا تمام وقت یا نیمه وقت شب پیک موتوری تمام وقت و نیمه وقت شب هفته ای یکروز اف و مرخصی ماهانه صبحانه ناهار و شام بیمه عیدی و سنوات حقوق عالی ادرس جهت مصاحبه حضوری: بلوار کاشانی بلوار اباذر روبروی پارک رستوران برگر ۱۳۵۸نیروی-کار-رستوران–62ea449d214b36001c506164

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی