نیرو کمکی کار پاره وقت تجهیزات پزشکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی کمکی آقا
بازنشسته هم پذیرفته میشود
کار رنت تجهیزات پزشکی
ماموریت 8 روز در ماه
مرخصی 5 روز
محدوده غرب تهران باشن
بابت توضیحات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی