نیمه وقت تمام وقت فروشنده – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به فروشنده خانم جهت هم کاری درصنف لباس نوزاده

بصورت نیمه وقت وتمام وقت نیازمندیم

ساعت کاری ازساعت ۱۰صبح تا ۹شب تمام وقت

وساعت کاری نیم وقت از ساعت ۱۰صبح تا ۴بعدازظهر

نیازمندیم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیمه وقت تمام وقت فروشنده – استخدام فوری” به ما بگویید