همکارخانم مجرب به فروشتدگی لباس شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم جهت کار در فروشگاه لباس مجلسی ..ساعت کاری دهو نیم صبح الا نه شب .یک ساعت نهاری..دوروز در ماه مرخصی .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکارخانم مجرب به فروشتدگی لباس شب – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات