همکار آقا جهت همکاری در کفش بچه گانه پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کار شیفت صبح ۱۰ الی ۲:۳۰
ساعت کار شیفت عصر ۱۶ الی ۲۲
ساعت ۲.۳۰ الی ۴ بعد از ظهر تایم ناهار و تعطیل
سن ۱۸ سال تا ۲۴
تبعه افغانی نمی‌پذیریم
کار در محیطی سالم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی