شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم ویا اقا جهت کاردر بوتیک
به صورت نیمه وقت از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۴:۳۰
در محیطی کاملا دوستانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار جهت فروش” به ما بگویید