همکار جهت کار در کافی نت به صورت تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

در یک واحد چاپ و تکثیر جهت راه اندازی به چند نیرو با شرایط زیر نیازمندیم :
به صورت تمام وقت یا پاره وقت
ترجیحاً از محدوده
تسلط کامل به کامپیوتر
روابط عمومی بالا
ترجیحاً داشتن سابقه کار مرتبط
دستمزد توافقی ، متناسب با تخصص
تایپست ماهر نیز نیازمندیم.
در صورت تسلط به زبان عربی ، حقوق بالاتر
جای خواب نیز در صورت نیاز داده می شود.
فقط تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی