همکار خانم شرکت بازرگانی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم شرکت بازرگانی
کار به صورت تلفنی و کامیپوتر هست
دارا فن بیان و {بازاریابی نیست }
پوشش مد روز و شیک
مانتو شلوار رسمی
محدود سنی ۱۸تا۳۵
لطفارزومه و عکس به شماره وات ساب ارسال نمایید
تماس پاسخگو نیستم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “همکار خانم شرکت بازرگانی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات