همکار خانوم لوازم آرایشی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ترجیحا محل سکونت نزدیک به محل کار باشد
تایم ناهار ۱/۵ ساعت برای تمام وقت
پاره وقت تماس بگیرید
***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی