وکیوم کار درب کابینت برای شرکت معتبر در شهر قدس شرکت معتبر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک شرکت معتبر در زمینه مصنوعات چوبی در تهران (شهر قدس) به یک نفر وکیوم کار درب کابینت با حقوق و مزایای عالی نیازمند است.

 

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “وکیوم کار درب کابینت برای شرکت معتبر در شهر قدس شرکت معتبر – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات