شرایط مدنظر آگهی دهنده

ویترس

جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت

فن بیان

ارتباط اجتماعی قوی

روحیه کار تیمی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ویترس – استخدام فوری” به ما بگویید