شرایط مدنظر آگهی دهنده

ویزیتور تلفنی پاره وقت
ساعت کاری 9الی 14
محدوه خلیج تهرانسر
ساعت پاسخگویی 9الی 15
شماره تماس ********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی