پذیرشگرخانم شیفت صبح هتل فلامینگو – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر پذیرشگر خانم مجرب و اشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی جهت پذیرشگر شیفت صبح هتل نیازمندیم چت جوابگو هستم لطفا بعد از ساعت ۳ ظهر تماس بگیرید محیط کاری فوق العاده عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پذیرشگرخانم شیفت صبح هتل فلامینگو – استخدام فوری” به ما بگویید