شرایط مدنظر آگهی دهنده

دارای یکی از مدارک: کمک پرستاری، کارشناس پرستاری، بهیاری، فوریت پزشکی، کاردان فوریت، کاردان بیهوشی
ساعات کاری
به صورت شبانه روزی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرستار آمبولانس” به ما بگویید