شرایط مدنظر آگهی دهنده

با شرایط ذیل از پزشکان عمومی و متخصصین پوست،عفونی ،نورولوژیست ،داخلی و زنان دعوت به همکاری می شود:
1-پزشک عمومی با سابقه کار در اورژانس مراکز درمانی جهت شیفت های شب بصورت پاره وقت
2-داشتن پروانه مطب معتبر تهران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی