شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک پیک موجه بابت شیفت شب مجموعه معتبر و زنجیره ای نیازمندیم
ساعت کاری :
9 تا 1:15

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک رستوران شیفت شب” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات