پیک غذایی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی پیک نیمه وقت عصر ، حقوق ثابت + حق سرویس + شام نیازمندیم ( پیتزا دانی شعبه جنت آباد)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک غذایی – استخدام فوری” به ما بگویید