شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام
به تعدادی موتور سوار در محیطی سالم و دوستانه تمام وقت و یا نیمه وقت به دلخواه در امد بالا محدوده فردوسی بدون بار نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی