پیک موتوری برای شیف ظهر محدوده جردن ولیعصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر پیک متعهد و با اخلاق، ترجیحا آشنا به محدوده جردن برای کار در رستوران نیاز داریم
۴ ساعت کار روزانه از ۱۲ تا ۴، جمعه ها تعطیل
۶ میلیون حقوق ثابت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری برای شیف ظهر محدوده جردن ولیعصر” به ما بگویید