پیک موتوری رستوران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به پیک موتوری متعهد و منظم و با انگیزه جهت کار در کترینگ (تهیه غذا) با حقوق و مزایا مکفی نیاز مندیم،برای اطلاع از ساعت کار و حقوق تماس گرفته شود.

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری رستوران – استخدام فوری” به ما بگویید