پیک موتوری شیفت شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت شب ساعت کاری ۱۹الی ۲۳/۴۵ احقوق ثابت ۴۵۰۰تومن هر سرویس کرایه بین ۴الی ۹هزار تومن مجموع کرایه حدودا ۱۵۰۰ میشود بدون شام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری شیفت شب – استخدام فوری” به ما بگویید