شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیک موتوری ازساعت ۵ عصر تا ۱۱ شب
شنبه تا پنج شنبه
تسویه هفتگی ۱.۲۰۰.۰۰۰ با
یک وعده شام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری شیفت شب” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات