شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیک پاره وقت برای تهیه غذا در خانی آبادنو
حقوق ۷.۵ الی ۸ میلیون ماهیانه تسویه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی