شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر به صورت نیمه وقت برای کار با موتور در دفتر پیشخوان نیازمندیم.

همراه با موتور.

ساعت کاری 10 الی 15

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتور – استخدام فوری” به ما بگویید