شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک پیک موتوری جهت کار در کترینگ نیاز مندیم ..
ساعت کاری از ساعت 12.30 ظهر الی 2.30
شب ساعت 19 الی 20.30
6ساعت تایم ازاد در روز که میتونید برید اسنپ کار کنید
جای خواب داخل اشپز خانه است
با ناهار و شام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی