چرخکار زیر چرخی اقا یا خانم نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

چرخکار زیر چرخی اقا یاخانم شومیز زنانه نیازمندیم
محیط سالم ونزدیک به مترو رودکی
تیراژ کار بالا
کار دائم
لطفا لطفا برای بیرون بر تماس نگیرید ..بیرون بر نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “چرخکار زیر چرخی اقا یا خانم نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات