شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی خانم چرخکار جهت کار قیطان دوزی نیازمندیم.

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “چرخکار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات