کابینت ساز فلزی ورق کار آقا بصورت تمام وقت در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کابینت ساز فلزی (ورق کار) جنسیت: آقا

بصورت حضوری و تمام وقت

مهارت کار با دستگاه خم ، گیوتین و نقطه جوش

مهارت جوشکاری و سوراخکاری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کابینت ساز فلزی ورق کار آقا بصورت تمام وقت در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید