کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت توسعه تجارت ایروانی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت انجام تمامی امور مربوط به واردات

حداقل 3 سال سابقه کار

آشنایی کامل با واردات، ثبت سفارش و زبان انگلیسی

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 – پنجشنبه 9 تا 13

تسهیلات و مزایا

بیمه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت توسعه تجارت ایروانی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید