کارشناس بازرگانی مسلط به مکاتبات انگلیسی در مجموعه کیمیا نگار سبز صدر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارشناس بازرگانی با دو سال سابقه کاری

مسلط به مکاتبات انگلیسی

تسلط کامل بر سامانه جامع تجارت و برنامه آفیس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس بازرگانی مسلط به مکاتبات انگلیسی در مجموعه کیمیا نگار سبز صدر – استخدام فوری” به ما بگویید