کارشناس حسابداری و خزانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر کارشناس حسابداری خانم یا اقااشنایی با اسناد حسابداری و خزانه و حسابداری فروش  3 سال سابقه کاری ساعت کاری 8:30 تا 5:30 پنجشنبه ها 8:30 تا 12:30

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس حسابداری و خزانه – استخدام فوری” به ما بگویید