کارشناس حسابداری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارشناس حسابداری برای انجام کلی امور مالی پاره وقت ۲ نصفه روز در هفته متعهد و با اخلاق منظم جنسیت الزاما خانم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس حسابداری – استخدام فوری” به ما بگویید