کارشناس فروش با حقوق ثابت و پورسانت در شرکت الکتروشتاب در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

در زمینه تجهیزات برقی

دارای حداقل 5 سال سابقه فروش

دارای روحیه تیمی

پویا و خلاق

تسهیلات و مزایا

پورسانت

سایر مزایا

ما بین 6 میلیون الی 15 میلیون تومان (ثابت + پورسانت)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس فروش با حقوق ثابت و پورسانت در شرکت الکتروشتاب در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید