کارشناس فروش برگزاری کنفرانس بین المللی با حقوق بیمه و پورسانت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت امور توسعه و ایجاد بازار تبلیغات و جذب اسپانسر کنفرانس بین المللی

داشتن مهارت مذاکره

دارای سابقه کار مرتبط

تسهیلات و مزایا

بیمه پورسانت

سایر مزایا

پورسانت عالی

تسویه بلافاصله بعد از قرارداد با مشتری

حقوق پایه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس فروش برگزاری کنفرانس بین المللی با حقوق بیمه و پورسانت – استخدام فوری” به ما بگویید