کارشناس فروش پاره وقت (دانشجو پذیرفته می شود)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کارمند با عنوان شغلی کارشناس فروش نیازمندیم.
دانشجو پذیرفته می شود.
حقوق ثابت+پورسانت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی