شرایط مدنظر آگهی دهنده

پویا و مشتاق یادگیری
مسئولیت پذیر و قانونمند
متعهد و پیگیر امور محوله
متمرکز بر کار شرکت
دارای روحیه کار تیمی
اخلاق مدار و خوش برخورد
احترام به سلسله مراتب شرکت
احترام به مشتریان شرکت
حوزه فعالیت شرکت در خصوص حوزه بانکی و پرداخت می باشد این شغل در محل شرکت با فضایی سالم و احترام متقابل برای بلندمدت در نظر گرفته شده است و امکان ارتقای شغلی و مالی می باشد
ساعات کاری
ساعت کار شرکت: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه 9 الی 13

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس فروش” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات