کارشناس و سرپرست فروش خانم برای شرکت Auto yarak در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارشناس فروش  تعداد مورد نیاز: چند نفر

خانم

با حقوق ثابت و پورسانت

سرپرست فروش

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس و سرپرست فروش خانم برای شرکت Auto yarak در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید