کارشناس کنترل کیفیت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت ماء الشعیر ماجو واقع در شهرک صنعتی عباس آباد استخدام میکند.

کارشناس کنترل کیفیت

حداقل 2 سال سابقه کاری

ناهار

سرویس

محدوده ورامین و پاکدشت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس کنترل کیفیت – استخدام فوری” به ما بگویید