کارمنداداری خانم آشنا به امور لیزینگ

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند خانم با ظاهری آراسته با روابط عمومی قوی و آشنایی به کار با لیزینگها و یا قبلاً سابقه کار در لیزینگ داشته باشد ویا هم اکنون در لیزینگ شاغل باشد که دران صورت میتواند بصورت پاره وقت باشند

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمنداداری خانم آشنا به امور لیزینگ” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات