شرایط مدنظر آگهی دهنده

چندنفر.خانم.بصورت.تمام.وقت.باحقوق۱۲م.نیمه
وقت.باحقوق.۶م..ویک.روز.درمیان.۳م..برای
امور.اداری.وطراحی.معماری.جهت.دفاتر.
خراسان..پیروزی..ستارخان…ونیروی.هوایی..
نیازمندیم.ضمنا.برای.کارهای.معماری.یکروز
درهفته.هم.پذیرفته.میشود
سابقه.کار.نیاز.نیست

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمندخانم.پاره.وقت” به ما بگویید