کارمند اداری خانم جهت امور تلفنی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی کارمند خانم جهت فروش تلفن منشی خانم مسلط به اکسل جهت شرکت معتبر نیازمندیم.

دسترسی ب مترو و BRT

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند اداری خانم جهت امور تلفنی – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات