کارمند اداری خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند همکار خانم جهت کار در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم جهت صدور بیمه

ساعت کاری 9تا 3

حقوق پایه بدون قید و شرط 4تا6,میلیون

دسترسی به مترو علم و صنعت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند اداری خانم – استخدام فوری” به ما بگویید