شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر کارمند آقا ، جوان ، فعال و باهوش جهت همکاری در دفتر و انبار لوازم خانگی با تسلط به موتور سواری نیازمندیم ( بدون وسیله)

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند انبار و دفتر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات