کارمند بازرگانی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند کارمند بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی ترجیحاً خانم ارسال رزومه به واتساپ

 

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند بازرگانی – استخدام فوری” به ما بگویید